Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.

​Medische zorg / afwijkende bevindingen

Pretecho’s (in 2D-, 3D-, of 4D) zijn niet bedoeld om te diagnosticeren. Er zal niet worden gezocht of gekeken naar afwijkingen bij het kindje of de zwangere. Echobureau Gorredijk is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor (achteraf) geconstateerde afwijkingen.

​Wanneer er tijdens de echo per toeval afwijkende bevindingen worden geconstateerd door de verloskundig echoscopist, dan zal zij dit benoemen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het melden hiervan bij haar eigen verloskundige of gynaecoloog. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de overeenkomst geen geneeskundige behandelingsovereenkomst is volgens artikel 7:446 e.v. BW. 

​Verantwoordelijkheid

Uw eigen zorgverlener(s) (verloskundige, gynaecoloog en/of anders genoemde zorgprofessional) blijft/blijven altijd volledig verantwoordelijk voor de gehele zorg tijdens uw zwangerschap. De (verloskundig) echoscopist die de pretecho maakt kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor medisch handelen of advies. Uitspraken tijdens de pretecho kunnen niet worden gezien als medische beoordeling. 

Geslachtsbepalingen

Er kan nooit volledige garantie worden gegeven bij geslachtsbepalingen. Aan de gegeven beoordeling kunnen geen rechten worden ontleend. De klant aanvaardt dat Echobureau Gorredijk en daarmee ook de (verloskundig) echoscopist niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een foutieve beoordeling van het geslacht.

Beeldvorming en kwaliteit

De beeldvorming en kwaliteit van echofoto’s en -video’s zijn afhankelijk van vele factoren (bijvoorbeeld de ligging en de bewegingen van het kindje, de ligging van de placenta, BMI, zwangerschapsduur, etc). Echobureau Gorredijk kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een mindere kwaliteit of het niet naar wens zijn van verkregen beeld- en/of geluidsmateriaal. Mocht de kwaliteit zodanig verminderd zijn, dan kan er overlegd worden of de echo eenmalig herhaald wordt. Restituties zullen niet plaatsvinden.

​Schadelijke effecten

Echobureau Gorredijk is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke effecten op de langere of korte termijn in verband met het ondergaan van een echoscopisch onderzoek.

​Betaling

Pretecho's worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Nadat de pretecho is afgerond kan de betaling per pin, een tikkie of contant plaatsvinden.

​Annulering, te laat  of no-show

Annulering door de klant dient tenminste 24 uur voor de geplande afspraak plaats te vinden. Bij tijdige annulering zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Bij een niet tijdige annulering, of het niet verschijnen op de afspraak is Echobureau Gorredijk genoodzaakt om de kosten van de afgesproken echo volledig in rekening te brengen. 

Indien de klant te laat op de afspraak verschijnt, heeft Echobureau Gorredijk het recht om de afspraak te verplaatsen en/of de tijdsduur van de pretecho evenredig aan de te laat verschenen minuten te verkorten. Mocht de klant door overmacht te laat op haar afspraak verschijnen, dan wordt er van de klant verwacht dit zo spoedig mogelijk na het incident te melden bij Echobureau Gorredijk.

Zullen we je terugbellen?

Naam Telefoonnummer
© 2024 Echobureau Gorredijk
| Website: Het Wep